Activiteiten

Initiaties genealogie
Zaterdag 5 juni en 7 augustus, 9:30u, erf-goedkelder: G√ľnther De Mel zet ons op weg om de eerste stappen te zetten in de studie van onze familiegeschiedenis. Gratis, maar inschrijving verplicht. Er zijn nog twee plaatsen vrij voor deze sessies.
Zaterdag 6 november en 4 december: ini-tiatie in het genealogieprogramma Aldfaer, door Erik De Backer.

Open Monumentendag

Nog iets om naar uit te kijken!
Op zondag 12 september verwachten
Erfgoed Rausa en de Roosdaalse Cultuur-raad jullie tussen 14 en 18 uur
in de Strijtemse pastorietuin.
Een tentoonstelling over merkwaardige Strijtemse monumenten, een streepje mu-ziek en boeiende vertellingen staan op de affiche.
Gratis toegang!